Rapyd logo

Greiðslukort

Kortaútgáfusvið Rapyd hefur umsjón með sölu og viðskiptatengslum við innlenda útgefendur greiðslukorta og annast umsýslu með útgáfu korta fyrir þeirra hönd.

Tengsl við útgefendur og þekking á þörfum þeirra eru lykilatriði í þjónustu kortaútgáfusviðs.

Markmið kortaútgáfusviðs er að efla innlenda útgáfu með stöðugri þróunarvinnu og skapa ný tækifæri í útgáfu greiðslukorta.